Projekt Poruba

Projekt Pod starou horárňou Poruba

 

 

Od roku 2014 pripravujeme projekt výstavby 10 rodinných domov na parcelách nachádzajúcich sa v extraviláne obce Poruba neďaleko kúpeľného mesta Bojnice. Počas prípravnej fázy projektu sme vybudovali elektrickú prípojku, novú trafostanicu a elektrické rozvody po stavebných parcelách, vyregulovali brehy Porubského potoka, opravili priepust potoka popod komunikáciu a pripravili celú infraštruktúru územia.
Vzniklo 10 exkluzívnych parciel s výmerami od 571 do 1437 m2. Na hranici každého zo stavebných pozemkov je čistý horský potok a všetky sú obklopené lesom. Miesto je v územnom pláne obce a právoplatnom územnom rozhodnutí definované ako zóna určená na výstavbu 6 až 10 rodinných domov, lokalita je vzhľadom k polohe a charakteru územia vhodná aj na výstavbu celoročne obývateľných „rekreačných“ domov. Pozemky sa nachádzajú v pokojnom a tichom prostredí, len 10 minút od Bojníc. Lyžiarske vlek je vzdialený 1,5 km, väčšie lyžiarske stredisko Kľak 24 km. Lokalita je sieťou cyklotrás a turistických chodníkov prepojená priamo s Bojnicami, Strážovskými vrchmi, Fačkovským sedlom a celým regiónom Hornej Nitry, ktorý okrem “exluzívnych” Bojníc poskytuje výborné podmienky na aktívne trávenie voľného času počas celého roka.
Ku všetkým pozemkom vedie prístupová komunikácia, inžinierske siete sa nachádzajú priamo na každom z pozemkov. Na celé územie je vydané právoplatné územné rozhodnutie, parcely sú vysporiadané, pripravené k okamžitému predaju. Výhodou je, že reliéf okolitého územia neumožňuje pokračovanie vo výstavbe akéhokoľvek typu a nehrozí dodatočné „zahusťovanie“ územia ďalšou výstavbou. Tiež kapacita nových vybudovaných inžinierskych sietí je dimenzovaná na limitovaný počet odberateľov, všetko je nastavené na skutočne pokojné bývanie v čisto prírodnom prostredí aj z dlhodobého hľadiska…

Parcely na predaj

Parcely sú určené na priamy predaj ako stavebné pozemky. Ich majiteľ si môže vybrať  ľubovoľný typ domu, ktorý si môže vybudovať vo vlastnej réžii, alebo sme schopní mu dom postaviť v rozsahu podľa vzájomnej dohody, napríklad aj komplexne na kľúč vrátane vypracovania projektovej dokumentácie a vybavenia všetkých potrebných povolení.

Parcely určené na predaj 
Porad. č. Číslo parcely Výmera v m Stav Poznámka
1 2998/2 571 Voľná
2 2998/3 892 Voľná
3 2998/4 1086 Voľná
4 2998/5 1072 Voľná
5 2998/6 1437 Predaná Postavený RD

 

 
Porad. č. Číslo parcely Výmera v m Stav Poznámka *     
6 2998/1 687 Predaná Podiel na komunikácii
7 2998/5 842 Rezervovaná Podiel na komunikácii
8 2998/6 911 Voľná Podiel na komunikácii
9 2998/7 799 Voľná Podiel na komunikácii
10 2998/8 1031 Voľná Podiel na komunikácii

* Domy na parcelách 6 až 10 budú mať úplne novú samostatnú prístupovú komunikáciu. Pre ochranu záujmov majiteľov nehnuteľností sme sa rozhodli, že novo vybudované komunikácie rovnako prevedieme na majiteľov stavebných pozemkov, výmery pozemkov v predchádzajúcej tabuľke sú uvedené už vrátane podielu 1/5 výmery komunikácie.