Projekt Pod starou horárňou Poruba

Bývanie v súlade s prírodou….

 

 

V lese a pritom kúsok od ľudí…

Predávame 8 krásnych stavebných pozemkov v extraviláne obce Poruba (okres Prievidza) s výmerami od 571 do 1086 m2, na hranici každého je horský potok a všetky sú obklopené lesom.

Sieťou cyklotrás a turistických chodníkov sa dostanete priamo do Bojníc, Strážovských vrchov a je Vám k dispozícii celý región Hornej Nitry, ktorý poskytuje výborné podmienky na prechádzky, hubárčenie, turistiku, cykloturistiku a lyžovanie počas celého roka.

Výhodou je, že reliéf okolitého územia a dimenzia inžinierskych sietí neumožňuje pokračovanie vo výstavbe akéhokoľvek typu a nehrozí dodatočné „zahusťovanie“ územia. Budete bývať v tichom a pokojnom prostredí, obklopení prírodou…

Všetky siete už priamo na pozemku…

Ďalšia výhoda je, že nové prípojky elektrickej energie, verejného vodovodu a hlasových a dátových služieb sú úž priamo na každej parcele, jej cena je konečná a nehrozia žiadne „skryté“ vyvolané investície a problémy s privedením sietí.

Postavte si dom podľa svojich predstáv…

Výrazným benefitom je aj skutočnosť, že každý majiteľ parcely si môže vybrať  ľubovoľný typ domu  podľa vlastného gusta, nie je nútený prispôsobovať svoje predstavy bývania alebo trávenia voľného času nejakému už existujúcemu urbanistickému celku, ako je dnes často obvyklé…

Aktuálne…

V súčasnej dobe realizujeme zmeny, ktoré budú pre budúcich obyvateľov príjemné a užitočné.

V spolupráci s miestnym urbariátom sme vyčistili 50 metrový pás lesa nad severnou hranicou pozemkov tak, aby ani v budúcnosti nemohli byť ľudia a ich majetok ohrození pádom stromov v prípade víchrice alebo podobnej kalamity. V ochrannom pásme je založený nový les, ktorý bude mať špecifické podmienky hospodárenia a bude pozostávať z vybraných drevín, ktorých veľkosť nedokáže ohroziť parcely v žiadnom z možných scenárov (možno si tam ľudia z Poruby a okolia budú chodiť pre živé vianočné stromčeky…). Rovnaký postup sme zvolili aj na južnom svahu, ten sa práve čistí.

Celá dolina sa krásne otvorila a presvietila. Na severovýchodnom svahu už vidno aj zárodok budúceho „nového“ lesa, dúfam, že bude dosť  vlahy a málo extrémov, aby sa ujalo čo najviac nových sadeníc.

Dolu v dedine momentálne robia verejnú kanalizáciu. Skúmame možnosti, ako sa ku kanalizácii pripojiť  a dúfam, že dobré riešenie nájdeme. „Výhodou“ budovania verejnej kanalizácie v obci je aj skutočnosť, že niektoré miestne komunikácie budú po ukončení prác opravené, čo platí aj  pre prístupovú cestu k našim parcelám.

dav

Parcely na predaj

Parcely sú určené na predaj ako stavebné pozemky. Ich majiteľ si môže vybrať  ľubovoľný typ domu.

… poponáhľajte sa

Za posledný týždeň sa záujem o pozemky zvýšil, pribudla rezervácia dvoch parciel a predbežná rezervácia tretej. Počet voľných je päť, takže kto si chce ešte vybrať  veľkosť  a orientáciu pozemku, mal by sa poponáhľať…

Parcely určené na predaj 
Porad. č. Číslo parcely Výmera v m Stav Poznámka
1 2998/2 571 Rezervovaná  
2 2998/3 892 Voľná
3 2998/4 1086 Voľná
4 2998/5 1072 Voľná
5 2998/6 1437 Predaná Postavený RD
 
Porad. č. Číslo parcely Výmera v m Stav Poznámka *     
6 2999/1 687 Predaná Podiel na spoločnom
7 2999/5 842 Rezervovaná Podiel na spoločnom
8 2999/6 911 Voľná Podiel na spoločnom
9 2999/7 799 Voľná Podiel na spoločnom
10 2999/8 1031 Rezervovaná Podiel na spoločnom

* Domy na parcelách 6 až 10 budú mať  prístup zabezpečený cez spoločnú parcelu definovanú ako spevnená plocha. Pre ochranu záujmov majiteľov nehnuteľností sme sa rozhodli, že aj túto parcelu prevedieme na majiteľov stavebných pozemkov, výmery pozemkov v predchádzajúcej tabuľke sú uvedené už vrátane podielu 1/5 výmery na spoločnom pozemku.