Stavebná činnosť

V roku 2012 sme rozšírili predmet podnikania aj o stavebnú činnosť. Prvotným impulzom bola požiadavka zákazníkov o vykonávanie drobných stavebných prác v súvislosti s realizáciou projektov IKT.

Nakoľko noví kolegovia zabezpečujúci stavebnú činnosť majú bohaté skúsenosti aj s realizáciou väčších stavieb rozhodli sme sa tieto skúsenosti využiť a vznikla samostatná stavebná divízia.

Komplexná ponuka služieb spoločnosti v oblasti stavebníctva predstavuje:

  • Výstavba a rekonštrukcia rodinných domov a iných stavieb
  • Stavebné a montážne práce
  • Dodávka infravykurovania
  • Poradenstvo
  • Vybavenie potrebných povolení