Domov

 

….keď robíš to, čo Ťa baví, nevnímaš čas… a tak prešlo viac ako 25 rokov.
Spoločnosť realizovala za toto obdobie množstvo vysoko hodnotených projektov. Presvedčila trh o svojej profesionalite, spoľahlivosti, skúsenosti a ochote. Využívanie nových produktov, technológií, považujeme za strategickú činnosť spoločnosti ako aj jej udržanie si pozitívneho imidžu a identity.
Kvalita a spoľahlivosť našich produktov a nášho správania sa je predpokladom spokojnosti zákazníka a zárukou prosperity našej spoločnosti.

Ponuka služieb spoločnosti C O M T E L spol. s r.o.

  • informačno-komunikačný audit

  • vypracovanie projektu

  • výber najoptimálnejšieho riešenia

  • dodávka a montáž zariadení

  • zaškolenie zákazníka

  • servis dodávaných zariadení

Sídlo spoločnosti v Prievidzi


Kontaktné a fakturačné údaje spoločnosti

C O M T E L spol. s r.o.
J. Murgaša 1, 971 01 Prievidza
Slovenská republika

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo 1837/R

IČO: 00 616 729
IČ DPH: SK2020467548

Kontakty

Sekretariát spoločnosti + 421 46 5422 430 e-mail: comtel@comtel-sro.sk
Konateľ spoločnosti + 421 905 607 348 e-mail: jr@comtel-sro.sk
Dodávka, montáž a servis komunikačných technológií + 421 905 607 349 e-mail: servis@comtel-sro.sk