Domov

….keď robíš to, čo Ťa baví, nevnímaš čas… a tak prešlo viac ako 25 rokov.
Spoločnosť realizovala za toto obdobie množstvo vysoko hodnotených projektov. Presvedčila trh o svojej profesionalite, spoľahlivosti, skúsenosti a ochote. Využívanie nových produktov, technológií, považujeme za strategickú činnosť spoločnosti ako aj jej udržanie si pozitívneho imidžu a identity.
Kvalita a spoľahlivosť našich produktov a nášho správania sa je predpokladom spokojnosti zákazníka a zárukou prosperity našej spoločnosti.

Ponuka služieb spoločnosti C O M T E L spol. s r.o.

  • informačno-komunikačný audit
  • vypracovanie projektu
  • výber najoptimálnejšieho riešenia
  • dodávka a montáž zariadení
  • zaškolenie zákazníka
  • servis dodávaných zariadení

Sídlo spoločnosti v Prievidzi

Verejné obstarávanie

Naša spoločnosť sa momentálne nachádza v p rocese schvaľovania Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP), v rámci Výzvy zameranej na podporu rozvoja podnikania MSP v rámci iniciatívy EK zameranej na transformáciu uhoľného regiónu Horná Nitra, v rámci programu Integrovaná infraštruktúra,

Súčasťou tohoto procesu je aj obstaranie technológií a zariadení v súvislosti s predpokladaným rozšírením predmetu podnikania. V zmysle platnej legislatívy vypisujeme dňa 22.06.2020 verejné obstarávanie na dodávku montážnej plošiny. Všetky potrebné podklady sa nachádzajú tu:

Výzva na predkladanie ponúk

Stiahnuť (PDF, 414KB)

Príloha č. 2_Editovateľný formát

Stiahnuť (DOCX, 65KB)

Príloha č. 3_Editovateľný formát

Stiahnuť (DOCX, 65KB)


Kontaktné a fakturačné údaje spoločnosti

C O M T E L spol. s r.o.
J. Murgaša 1, 971 01 Prievidza
Slovenská republika

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo 1837/R

IČO: 00 616 729
IČ DPH: SK2020467548

Kontakty

Sekretariát spoločnosti + 421 46 5422 430 e-mail: comtel@comtel-sro.sk
Konateľ spoločnosti + 421 905 607 348 e-mail: jr@comtel-sro.sk
Riaditeľ spoločnosti + 421 944 062 250 e-mail: stavby@comtel-sro.sk
Dodávka, montáž a servis komunikačných technológií + 421 905 607 349 e-mail: servis@comtel-sro.sk