Certifikáty

Spoločnosť  C O M T E L  pri svojej činnosti kladie veľký dôraz na kvalitu. Túto chápeme ako súbor všetkých činností, od kvalitného riadenia procesov firmy až po vysokú kvalitu používaných  materiálov a poskytovaných služieb, čoho dôkazom sú aj certifikáty nami používaných materiálov a osvedčenia našich pracovníkov.

V roku 2012 prebehol v našej spoločnosti certifikačný audit a následne sme získali od autorizovanej spoločnosti certifikát potvrdzujúci, že náš systém manažérstva kvality je zhodný s požiadavkami normy pre systém manažérstva kvality EN ISO 9001:2008. V roku 2015 bol potvrdený náš systém manažérstva kvality EN ISO 9001:2015.

Snažíme sa byť neustále o krok vpred a ponúknuť vám vždy niečo viac. Kvalitné materiály a overené postupy nie sú len otázkou financií, ale hlavne životnosti a prevádzkyschopnosti. Kvalitné riešenie má pritom vplyv nielen na jednotlivca, ale aj jeho okolie, životné prostredie, a teda spoločnosť ako celok. Preto nie sme ľahostajní voči ekologickým riešeniam a trendom budúcnosti. Pomôžeme vám zrealizovať Vaše požiadavky kvalitne, komplexne a zároveň dlhodobo.

Kvalitu našich dodávok a služieb potvrdzujú nasledovné certifikáty:

Naše certifikáty si taktiež môžete stiahnuť vo forme pdf:

Výpis zo zoznamu hospodárskych subjektov
Certifikát ISO 9001:2015 anglicky 

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
Certifikát ISO 9001:2015 slovensky 
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
Licencia na prevádzkovanie technickej služby
Odborná spôsobilosť
Certifikát SATEL 1
Certifikát SATEL 2
Certifikát BOSys
Certifikát SOPHOS
Certifikát o registrácii TOA VX-3000
Certifikát o registrácii TOA VM-3000
Certifikát TSS Group Rapant
Certifikát TSS Group Michalovič
Certifikát EUROIN