Certifikáty

Spoločnosť  C O M T E L  pri svojej činnosti kladie veľký dôraz na kvalitu. Túto chápeme ako súbor všetkých činností, od kvalitného riadenia procesov firmy až po vysokú kvalitu používaných  materiálov a poskytovaných služieb, čoho dôkazom sú aj certifikáty nami používaných materiálov a osvedčenia našich pracovníkov.

V roku 2012 prebehol v našej spoločnosti certifikačný audit a následne sme získali od autorizovanej spoločnosti certifikát potvrdzujúci, že náš systém manažérstva kvality je zhodný s požiadavkami normy pre systém manažérstva kvality EN ISO 9001:2008. V roku 2015 bol potvrdený náš systém manažérstva kvality EN ISO 9001:2015.

Snažíme sa byť neustále o krok vpred a ponúknuť vám vždy niečo viac. Kvalitné materiály a overené postupy nie sú len otázkou financií, ale hlavne životnosti a prevádzkyschopnosti. Kvalitné riešenie má pritom vplyv nielen na jednotlivca, ale aj jeho okolie, životné prostredie, a teda spoločnosť ako celok. Preto nie sme ľahostajní voči ekologickým riešeniam a trendom budúcnosti. Pomôžeme vám zrealizovať Vaše požiadavky kvalitne, komplexne a zároveň dlhodobo.

Kvalitu našich dodávok a služieb potvrdzujú nasledovné certifikáty:

Stiahnuť (PDF, 486KB)

Stiahnuť (PDF, 499KB)

Stiahnuť (PDF, 520KB)

Stiahnuť (PDF, 549KB)

Stiahnuť (PDF, 571KB)

Stiahnuť (PDF, 2.76MB)

Stiahnuť (PDF, 2.78MB)

Stiahnuť (PDF, 348KB)

Stiahnuť (PDF, 351KB)

Stiahnuť (PDF, 354KB)

Licencia na prevádzkovanie technickej služby
Odborná spôsobilosť
Certifikát BOSys
Certifikát SOPHOS
Certifikát o registrácii TOA VX-3000
Certifikát o registrácii TOA VM-3000
Certifikát TSS Group 1
Certifikát TSS Group 2

Stiahnuť (PDF, 1.02MB)

Stiahnuť (PDF, 1.07MB)

Stiahnuť (PDF, 2.34MB)