Certifikáty

Spoločnosť  C O M T E L  pri svojej činnosti kladie veľký dôraz na kvalitu. Túto chápeme ako súbor všetkých činností, od kvalitného riadenia procesov firmy až po vysokú kvalitu používaných  materiálov a poskytovaných služieb, čoho dôkazom sú aj certifikáty nami používaných materiálov a osvedčenia našich pracovníkov.

V roku 2012 prebehol v našej spoločnosti certifikačný audit a následne sme získali od autorizovanej spoločnosti certifikát potvrdzujúci, že náš systém manažérstva kvality je zhodný s požiadavkami normy pre systém manažérstva kvality EN ISO 9001:2008. V roku 2015 bol potvrdený náš systém manažérstva kvality EN ISO 9001:2015.

Snažíme sa byť neustále o krok vpred a ponúknuť vám vždy niečo viac. Kvalitné materiály a overené postupy nie sú len otázkou financií, ale hlavne životnosti a prevádzkyschopnosti. Kvalitné riešenie má pritom vplyv nielen na jednotlivca, ale aj jeho okolie, životné prostredie, a teda spoločnosť ako celok. Preto nie sme ľahostajní voči ekologickým riešeniam a trendom budúcnosti. Pomôžeme vám zrealizovať Vaše požiadavky kvalitne, komplexne a zároveň dlhodobo.

Kvalitu našich dodávok a služieb potvrdzujú nasledovné certifikáty:

 

Stiahnuť (PDF, 57KB)

Stiahnuť (PDF, 2.76MB)

Stiahnuť (PDF, 2.78MB)

Stiahnuť (PDF, 348KB)

Stiahnuť (PDF, 351KB)

Stiahnuť (PDF, 354KB)

Licencia na prevádzkovanie technickej služby
Odborná spôsobilosť
Certifikát BOSys
Certifikát SOPHOS
Certifikát o registrácii TOA VX-3000
Certifikát o registrácii TOA VM-3000
Certifikát TSS Group 1
Certifikát TSS Group 2

Stiahnuť (PDF, 2.34MB)