Profil firmy

Firma C O M T E L, spol. s r.o. bola založená v roku 1991 s cieľom etablovať sa na trhu ako dodávateľ technológií hlasových služieb.
V nasledujúcich rokoch sme postupne rozšírili našu činnosť o montáž kabeláží, t.j. pasívnu časť sietí, o dodávku a inštaláciu aktívnych komponentov sietí, kamerové systémy, zabezpečovacie systémy objektov, signalizácie pre sociálnu sféru.
V tomto období sme často prichádzali do styku s rôznymi požiadavkami na stavebné činnosti, úpravy interiérových priestorov, ale aj rôzne typy zemných prác a to si vyžiadalo v roku 2012 rozšírenie profilu spoločnosti o stavebnú divíziu.
Následne prišli nové projekty pre stavebné činnosti, výstavba objektov, rekonštrukcie a modernizácie objektov, budovanie inžinierských sietí – elektro, voda, optické siete.
V súčasnosti spoločnosť tvoria dve divízie:
divízia IKT (informačno-komunikačné technológie) a divízia stavebná.
V roku 2012 sme získali certifikát EN ISO 9001. Sme držiteľom viacerých oprávnení a licencií.
Cieľom spoločnosti je poskytnúť ľudom vedomosti a zručnosť, ktoré spolu so skúsenosťou zlepšujú ich kompetentnosť.