Signalizácie

Bezdrôtový signalizačný systém BSS007

Vysielač – Prijímač – Signalizačné svetlá – Pager – Prednosti systému

Systém TREX

REPO+ – ATOM – HAPA – PULL – BELL – PUSH – FALL – SafeFloor – SafeBed – Epilepsy Alarm – Urinal Alarm – PIR

Potreba riešenia signalizácie v zariadeniach sociálnej služby si vyžiadala hľadanie riešenia s minimálnymi motorickými a mentálnymi nárokmi na užívateľov. V roku 1993 sme na trh uviedli jednoduchý systém privolania pomoci ošetrujúceho personálu, systém BSS007. Systém bol vyvinutý v našej spoločnosti, je modulárne riešený, kapacitne neobmedzený. Patrí do kategórie komunikačných zariadení určených predovšetkým pre oblasť sociálnej starostlivosti – penzióny, domovy, ústavy. Pracuje na princípe kódového signálu, vysielač zaisťuje prenos signálu a príjmač signál vyhodnocuje. Zariadenia pracujú na protokole EXM 433. Signalizácia slúži ku kontaktu sestra – pacient. Upozorňuje zdravotný personál na udalosť, resp. informuje personál o probléme daného pacienta – klienta.

… viac …

Komponenty systému signalizácia BSS007:

Vysielač

Slúži k vysielaniu kódového signálu. Každému vysielaču je pridelený unikátny kód. Vysielač je napájaný z alkalických 12V batérií. Batériové napájanie umožňuje slobodu pohybu a bezpečnosť ovládania. Prenosný vysielač je možné pohodlne uložiť do držiaka. Veľké tlačidlo umožňuje bezproblémovú obsluhu aj u starších pacientov.
Rozmery (VxŠxH) v mm : 77,5x38x13
počet kanálov : 1
prevádzkový kmitočet : 433,92 MHz
automatické obmedzenie času vysielania : 30s
životnosť batérie : 2-3 roky
prevádzková teplota : –20 – +55 C
Bezdrôtový vysielač je určený hlavne pre pacientov, ktorých motorické schopnosti sú značne obmedzené a zaroveň je potrebné zabezpečiť okamžité privolanie zdravotníckeho personálu. Obdobne ako predchádzajúci typ je umiestnený do držiaka a samozrejme na požiadanie je možné zabezpečiť spojenie s držiakom prostredníctvom spojovacieho kábla.
Rozmery (VxŠxH) v mm : 81x81x17,5
počet kanálov : 1
prevádzkový kmitočet : 433,92 MHz
automatické obmedzenie času vysielania : 25s
životnosť batérie : 2-3 roky
prevádzková teplota : –10 – +55 C
farebné prevedenie: biela, červená, modrá, žltá

Prijímač

Signál z vysielača sa spracováva v prijímači, ktorý je spojený so svetelnou signalizáciou nad dverami, prípadne signalizačným panelom v sesterských miestnostiach, resp. kombináciou oboch možných alternatív. Prijímač sa umiestňuje do priestorov spojovacích chodieb, na montážnu krabicu.
Počet kanálov : 2
Max. spínací výkon : 2x750VA, 2x350VA
Napájanie : 230V, 24V AC/DC, 12 V DC
Prevádzkový kmitočet : 433,92 MHz
Max. počet kódov : 21,6 (H)

Signalizačné svetlá

Umiestňujú sa nad vchodové dvere do jednotlivých izieb pacientov, po vyslaní signálu z vysielača, prijímač zareaguje a signál zopne príslušný svetelný zdroj, prípadne zopne zvukovú signalizáciu.

Signalizačný panel BSS

Modulárne sa prispôsobuje počtu koncových bodov (izieb), je možné ho so zvyšujúcim sa počtom lôžok, izieb rozširovať. Systém je nielen svetelne uspôsobený na identifikáciu prichádzajúceho kontaktu, ale zvukovo upozorní personál na uvedenú skutočnosť.

Pager

Je dôležitou pomôckou pre zdravotný personál, ktorý sa počas prevádzky pohybuje po jednotlivých objektoch. Pager upozorní personál na prichádzajúci signál.

Prednosti signalizačného systému

Signalizačný systém je ľahko aplikovateľný v podmienkach vyžadujúcich si zvýšenú toleranciu k pacientom. Na izbách pacientov nie sú vykonávané žiadne stavebno-montážne práce, inštalácia spočíva len v umiestnení vysielača podľa požiadaviek personálu. Odpadajú nielen montážne práce, ale následne aj práce maliarske a upratovacie. Signalizácia zabezpečuje maximálnu flexibilitu vysielača, je možné ho kedykoľvek premiestniť, či už k lôžku pacienta, prípadne do kresla.

Od roku 2011 ponúkame systém TREX, ktorého určenie je nielen pre sieť sociálnych zariadení, ale aj nemocničné a rehabilitačné zariadenia. Riešenie TREX ponúka veľké množstvo doplnkových zariadení slúžiacich k zabezpečeniu maximálneho komfortu používateľov. Predovšetkým dokáže monitorovať pohyb obyvateľov v areáli, dokáže identifikovať rôzne situácie súvisiace so zdravotným postihnutím, resp. s obmedzenými schopnosťami obyvateľa, kde je dôležité časové hľadisko požadovaného zásahu zdravotného a sanitárného personálu.

… viac …

TREX – Vreckový prijímač volania

Slúži k príjmu volaní predovšetkým z poplachových tlačidiel ATOM, ale aj z ďalších zariadení od firmy NEAT (max. 128 zariadení do jedného Trexu). Príjem správy je indikovaný akustickou a vibračnou signalizáciou a zároveň je na displeji zobrazená informácia o volajúcom. Pokiaľ sú v systéme použité moduly D-POS a náramky D-ATOM, je možné oznámiť aj miesto, odkiaľ pacient volá. Z prístroja TREX je možné privolať si asistenciu inej sestry, ktorá je tiež vybavená TREXom alebo napríklad spustiť akustickú či inú signalizáciu v prípade nebezpečia.

REPO+ – Rádiový opakovač

Slúži k zväčšeniu rádiového dosahu. Prijíma signál z jednotlivých komponentov NEAT a zosilnený ho znova vysiela. Môže byť naprogramovaný tak, že reaguje na signál niektorých, alebo všetkých vysielačov v okolí. Pri použití viacerých opakovačov je možné pokryť aj pomerne veľké objekty.

ATOM – Náramok s núdzovým tlačidlom

Slúži na privolanie sestry. Nosí sa ako náramkové hodinky alebo zavesený na krku. Môže sa tiež použiť ako nástenné tlačidlo a to napríklad aj v sprche. Za šnúrku môže tiež visieť aj nad lôžkom v dosahu ležiaceho klienta. ATOM je napájaný lithiovou batériou so životnosťou 5-10 rokov, je vodotesný a mechanický odolný.

HAPA – Adaptér pre ATOM

Adaptér vyrobený z akrylátového skla, slúži k ľahkému stlačeniu tlačidla ATOM pre prípady ak by seniori alebo invalidi mali ťažkosti s používaním menšieho tlačidla na prístroji. Umožňuje spustiť poplach napríklad lakťom, hlavou alebo inou časťou tela. Umožňuje tiež pripevnenie na stenu.

PULL – Bezdrôtový nástenný núdzový hlásič so šnúrkou

Vhodný napríklad do kúpeľní, WC alebo aj ako izbový nástenný hlásič. Vďaka šnúrke, ktorá vedie až k zemi, je ľahko dosiahnuteľný.

BELL – Bezdrôtové zvonkové tlačidlo

Stisnutie je signalizované na vreckovej jednotke TREX. Vhodné napríklad pre uzatvorené oddelenia alebo pre nočnú prevádzku.

PUSH – Bezdrôtové veľkoplošné privolávacie tlačidlo

Stisnutie je signalizované na vreckovej jednotke TREX. Vhodné napríklad pre montáž pri posteli, na izbách, na chodbe na privolanie sestry.

FALL – Detektor pádu

Automaticky detekuje pád klienta na zem. Sníma zrýchlenie v dvoch rôznych osiach a pomocou inteligentného vyhodnotenia maximalizuje spoľahlivosť detekcie. Nosí sa na opasku od nohavíc.

SafeFloor – detekčná rohožka

Vhodná napríklad pre kontrolu pohybu klientov. Obsahuje modul INKA pre bezdrôtový prenos signálu do prijímača Trex.

SafeBed – podložka pod matrac

Je určená pre detekciu životných funkcií, opustenie lôžka alebo pádu z
postele. Detekuje mikropohyby spôsobené dychom a tlkotom srdca. Informuje sestru ak by prišlo k zástave dychu a srdca alebo pokiaľ klient vstane, či spadne z postele. Vrátane modulu INKA pre bezdrôtový prenos signálu do prijímača Trex.

Epilepsy Alarm – podložka do postele pre detekciu epileptického záchvatu

Ako SafeBed, naviac s detekciou epileptických kŕčov. Vrátane modulu INKA pre bezdrôtový prenos signálu do prijímača Trex.

Urinal Alarm – podložka do postele pre detekciu moču

Detekuje pomočenie a informuje sestru na displeji prijímača TREX. Vrátane modulu INKA pre bezdrôtový prenos signálu.

PIR – Infračervený bezdrôtový snímač

Snímač slúži k monitorovaniu pohybu a k informovaniu sestry. Môže napríklad strážiť určité priestory, kam
by pacienti nemali mať prístup apod.