IKT


Aktívne prvky počítačovej siete sú zariadenia, ktoré vzájomne prepájajú všetky prvky počítačovej siete, aktívne pracujú so signálom. Podstatnú časť predaja a inštalácie komodity aktívnych prvkov siete tvorí portfólio svetoznámych značiek HP, CISCO, Mikrotik, Zyxel a Sophos. Pasívne prvky sietí sú zariadenia, prostredníctvom ktorých sa prenáša signál v sieti.


Spoločnosť C O M T E L spol. s r.o. patrí k významným dodávateľom a realizátorom komunikačných riešení na Slovensku. Od roku 1991 sme na domáci trh dodali, naprogramovali a vykonávame servis pre viac ako 2500 hlasových riešení. Moderné riešenia pre firmy, organizácie postavené na nových technológiách s využitím všetkých našich skúseností v prospech zákazníka – to je jeden z nosných cieľov našej spoločnosti.


Potreba riešenia signalizácie v zariadeniach sociálnej služby si vyžiadala hľadanie riešenia s minimálnymi motorickými a mentálnymi nárokmi na užívateľov. V roku 1993 sme na trh uviedli jednoduchý systém privolania pomoci ošetrujúceho personálu, systém BSS007. Od roku 2011 ponúkame systém TREX, ktorého určenie je nielen pre sieť sociálnych zariadení, ale aj nemocničné a rehabilitačné zariadenia.


Ponúkame výber z množstva svetových výrobcov, od najjednoduchších systémov k špecifickým riešeniam, od veľkých mestských alebo priemyselných systémov cez systémy pre stredné a menšie firmy až po rodinné domy.