Hlasové riešenia

Hlasové riešenia

UNIFY – Panasonic – Alcatel

UNIFY

OpenScape Business – Serverové riešenie – Integrované riešenie – Booster Server/Card

Spoločnosť C O M T E L spol. s r.o. patrí k významným dodávateľom a realizátorom komunikačných riešení na Slovensku. Od roku 1991 sme na domáci trh dodali, naprogramovali a vykonávame servis pre viac ako 2500 hlasových riešení. Moderné riešenia pre firmy, organizácie postavené na nových technológiách s využitím všetkých našich skúseností v prospech zákazníka – to je jeden z nosných cieľov našej spoločnosti. Spoločnosť prešla vývojom riešení spolu s technológiami vo svete – od analógových ústrední, cez digitálne systémy k IP riešeniam a k tzv. UC komunikácií. Unified Communications – zjednocuje všetky dostupné komunikačné kanály, či už je to IP telefónia, GSM, DECT, VoWLAN, Instant Messaging, videokomunikáciu, elektronickú poštu, SMS. Dodávame, programujeme a projektovo zastrešujeme technológie Unify (Siemens), Panasonic a Alcatel.

OpenScape Business ponúka malým a stredným podnikom všetko, čo potrebujú pre svoje individuálne a rôznorodé komunikačné požiadavky, zjednotené v jednom flexibilnom a škálovateľnom riešení.
Architektúra OpenScape Business dovoľuje nasadenie bez ohľadu na existujúcu telefónnu infraštruktúru – či už ide o klasickou telefóniu, IP nebo DECT. OpenScape Business poskytuje podnikom s 500 až 1000 účastníkov v jednej sieti vždy to správne riešenie, od výkonnej telefónie po kompletnú zjednotenú komunikáciu (UC) s bohatou paletou funkcií.
OpenScape Business V2 je riešenie zjednotenej komunikácie nahradzujúce konvergované systémy HiPath 3000. HW varianty systémov sú rackové alebo vo vyhotovení na stenu.

… viac …

S – serverové riešenie

– až 500 IP užívateľov v systéme
– až 1000 užívateľov v sieti
– podpora virtualneho serveru (VMware)
– podpora sieťovania 8 uzlov v sieti (uzavreté číslovaníe)
– na úrovni hlasovej komunikácie s HiPath 3k ako brána (GW)
– so systémom OpenScape HX V2 (OpenScape HX slúži na lokálne užívanie H3k systému)
– len jeden systém OpenScape LX v sieti
– viac ako 8 uzlov v sieti na PSR
– HW serveru odporúčame Fujitsu Primergy TX
– XMPP prepojeníe s externými užívateľmi IM (Google Chat)
– myPortal for Mobile pre mobilné PDA/Mobily
– myPortal for OpenStage pre telefóny
– funkcia CC ako OpenScape MX – prezentácie, konferencie, IM multichat, fax, click to dial, CallMe, adresár, intergrácie s Exchange/Outlook 2010

X – integrované riešenie

– verzia vychádza z HiPath 3000 – 5 HW , X3R , X3W (wall), X5R (rack), X5W (wall), X8 až 500 IP užívateľov
– podpora sieťovania na úrovni 32 voice uzlov v sieti
– viac než 8 uzlov v sieti na PSR
– myPortal for Mobile pre mobilné PDA/Mobily
– myPortal for OpenStage pre telefóny
– IM: multichat
– centrálny management

Booster Server/Booster Card (OCAB)

– rozšírenie o UCC
– predovšetkým možnosti kontaktného centra

OpenScape HX podporuje pripojenie v sieti 3ks ústrední, ale ako UC funguje len lokálne nie pre užívateľov iných H3k systémov. OpenScape Business má integrované IP rozhranie pre management, VoIP telefóniu, sťahovanie tarifikačných údajov. Obsahuje základného CTI klienta myPortal smart, základní hlasovou poštu, aplikáciu pre spojovateľku OSBiz Assistant a klienta pre mobilného užívateľa myPortal for Mobile. OpenScape Business V2 prinieslo rad nových licencií pre licencovanie TDM užívateľov, SIP trunk.

Panasonic

KX-NCP500 – KX-NCP1000

Alcatel

OmniPCX Enterprise – OmniMobility – OmniTouch – OmniVista

Prvé telefónne ústredne značky Panasonic mali svoj svetový komerčný debut v roku 1986. S priamou technickou podporou výrobcu sú na slovenskom trhu dostupné od roku 1992. Digitálne IP ústredne Panasonic KX-TDA200 KX-TDA100 KX-TDA30 a KX-TDA15 predstavujú výkonný komunikačný nástroj pre podporu podnikania v dnešnom veku konvergencie sieti. Spájajú v sebe funkcie a spoľahlivosť klasických pobočkových ústrední s možnosťami a aplikáciami súčasných IP technológií. Výsledkom je kancelársky komunikačný systém, ktorý zaistí pokročilé riešenie pre telefónne hovory, zasielanie správ a efektívnu mobilnú komunikáciu vďaka bezdrôtovému štandardu DECT.

… viac …

– Podpora technológie Digital XDP
– Integrácia CTI aplikácií PC-Phone a PC-Console – zaistenie vyššej úrovne starostlivosti o volajúcich pomôže zvýšiť image spoločnosti a loajalitu zákazníkov.
– Jednoduchá a cenovo nenáročná výstavba bezdrôtového systému DECT umožní neobmedzený pohyb a súčasne využitie všetkých obchodných príležitostí.
– Sieťovanie systému pomocou rozhraní VoIP, ISDN
– Podpora až 5 jazykov na displeji digitálnych prístrojov
– Možnosť montáže systému do 19“ Rack rozvádzača
– Nové možnosti spracovania prichádzajúcich hovorov – skupiny distribúcie prichádzajúcich hovorov (viacnásobné presmerovanie)
– VIP hovor (prednostná obsluha vybraných volajúcich), viacúrovňová DISA.
– Výhodné funkcie nielen pre Call centrá – Wrap-up (prihlasovanie/odhlasovanie operátorov).
– Busy on Busy (odosielanie obsadzovacieho tónu), Hurry-up (podmienené presmerovanie pri náraste hovorov).

Digitálne IP pobočkové ústredne Panasonic využívajú záznamové médium SD kompaktné záznamové karty pre bezpečné uloženie ako systémového programu nevyhnutného pre funkcie, tak pre uloženie užívateľského nastavenia vrátane telefónnych zoznamov. Zálohovanie dát a aktualizácia prebiehajú úplne automaticky

KX-NCP500

IP sieťová komunikačná platforma (Network Communications Platform) aj pre kombináciu s tradičnými telefónnymi linkami. Kapacita až 72 vonkajších a až 68 vnútorných liniek.

KC-NCP1000

IP sieťová komunikačná platforma (Network Communications Platform) aj pre kombináciu s tradičnými telefónnymi linkami. Kapacita až 96 vonkajších a až 108 vnútorných liniek.

Telefónna ústredňa Alcatel OmniPCX Enterprise môže byť charakterizovaná ako nová generácia “Carrier-class” Intranetových komunikačných serverov a aplikácií. Táto telefónna ústredňa je novým vývojovým štádiom osvedčeného systému Alcatel OmniPCX4400. Ústredňa je postavená na modeli MEGACO architektúry Server-Media Gateways a klienti pripojení cez TDM alebo FULL IP siete (alebo zmiešané hybridné architektúry na základe požiadaviek zákazníka). Telefónna ústredňa podporuje kompletnú radu Omni-Solutions aplikácií OmniTouch, MySoftphone, OmniVista 4760 Network Management, atď. Podporuje nové otvorené komunikačné protokoly: H.323, SIP, LDAP, atď. Takýto vývoj smerom k úplne novej architektúre umožňuje navrhovať riešenia na báze systému OmniPCX Enterprise ako súhrn stavebných blokov otvoreného komunikačného modelu. V centre návrhu komunikačných riešení pre stredné a veľké spoločnosti je situovaný OmniPCX Enterprise komunikačný server.

… viac …

Komunikačný server môže byť charakterizovaný ako riadiace centrum, poskytujúce jeden alebo viac Media Gateways podporujúcich pripojenie:
– Digitálne drôtové REFLEXESTM alebo analógové telefónne prístroje
– Externé linky ISDN alebo analógové pre pripojenie do VTS
– Bázové stanice pre pripojenie mobilného bunkového systému DECT
– Sériové rozhrania pre dátové zariadenia
– DSP zdroje pre Media services – hlasové nápovedy, konferenčné obvody, …
– IP komunikačné rozhrania (e-REFLEXES, multimediálne PC, SIP alebo H323 terminály)
– Systémy lokálneho alebo sieťového manažmentu
– Konektivita pre Alcatel alebo 3rd party aplikácie

Systém Alcatel OmniPCX Enterprise

je navrhnutý tak, aby odpovedal na potreby jednotlivcov ako i pracovných skupín. Telefónne digitálne prístroje rady Reflexes™ poskytujú až neuveriteľnú jednoduchosť v ich používaní, ktorá je veľmi potrebná pre rapídny nárast v osobnej a skupinovej pracovnej produktivite. Ich komplementárny doplnok predstavuje sada aplikácií, ktoré sú navrhnuté pre PC-telefóniu a zjednodušujú komplexnosť kancelárskej komunikácie.

OmniMobility

Alcatel OmniPCX Enterprise efektívnym spôsobom spája úžitok z výhod drôtovej mobility, celulárnych bezdrôtových zariadení, ktoré sú založené na PWT a DECT štandardoch, telefónnej drôtovej a bezdrôtovej vzájomnej kooperácii a integrácii verejných celulárnych systémov v komplexných riešeniach mobilnej komunikácie.

OmniTouch

Výkonné a personalizované vybavenie call centra umožňuje získať všetky výhody, ktoré poskytuje konfigurácia typu klient/server v systéme Alcatel OmniPCX Enterprise tým, že je schopná využívať štandardné pripojenie typu Ethernet. Automatická distribúcia hovorov v systéme Alcatel OmniPCX Enterprise a vlastnosti interaktívnej hlasovej odozvy (IVR – Interactive Voice Response) poskytujú možnosť integrácie s podnikovými IT platformami a podnikovým softvérom tým, že sú schopné využívať štandardný CSTA protokol.

OmniVista

Sieťové služby, ktoré sú poskytované systémom Alcatel OmniPCX Enterprise zahŕňajú
– správu a manažment siete prístupnú cez ľubovoľný prehliadač, ktorý je založený na WEB technológii alebo cez Windows rozhranie
– bezpečnosť v oboch zmysloch chápania – autorizačná a autentifikačná vstavaná ochrana poskytuje službu okamžitého hlásenia správcovi siete o neoprávnenom pokuse o prístup
– správa IP adries, ktorá používa vsadený alebo externý DHCP server, zjednodušuje pridávanie, presúvanie a zmeny.
– automatická synchronizácia adresárov cez celú sieť
Srdcom OmniPCX Enterprise je balík komunikačného softvéru zahŕňajúci celý rad komunikačných aplikácií pre OS Linux s celkovým počtom 500 ponúkaných funkcií (po získaní licencie).

Softvér môže bežať na troch typoch serverov v súlade s potrebami firmy:
– Common Hardware CPU (modul “Rack”)
– Crystal Hardware CPU (regál Crystal)
– Štandardne dodávané servery (napr. IBMx306)
Komunikačný server podporuje mediálne brány pre pripojenie k verejnej telekomunikačnej sieti alebo ďalším zariadeniam. S riešením OmniPCX Enterprise sa obvykle používajú dva typy brán: Common Hardware pre systémy spracovávajúce stredne intenzívnu komunikáciu a Crystal hardware pre systémy určené na spracovanie veľkého počtu spojení.
Riešenie OmniPCX Enterprise je vhodné pre akýkoľvek typ sieťovej infraštruktúry: hlas a/alebo dáta, pevné aj bezdrôtové. S riešením sa dodáva celý rad nástrojov umožňujúcich optimálne využitie všetkých funkcií.